Prostějovští senioři mohou využít službu Senior taxi

09.10.2018
Pro seniory starší 65 let trvale bydlící na území města Prostějova zajišťujeme návaznou sociální službu SENIOR TAXI.


Tuto službu si můžete objednat 1 – 2 dny předem v průběhu celého týdne na telefonním čísle:

595 391 141
Jízda bude uskutečněna v pracovních dnech PONDĚLÍ-PÁTEK (mimo soboty, neděle a svátky) v době od 6.30 do 15.30 h.

Cena za jednu jízdu je poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč (tj. úhrada nástupní taxy).

Služba Senior taxi Vás odveze na území města Prostějova z místa trvalého bydliště:

k praktickým a odborným lékařům, do nemocnic a poliklinik,

na pobočky České pošty,

na úřady,

na náměstí T. G. Masaryka,

na hřbitov,

do domovů pro seniory a do zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve městě Prostějově.

Vyřídit je třeba průkazku, kterou vystaví Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova (Školní ul. 4, druhé patro). Pro vyřízení je třeba, aby občan vyplnil formuláře „Žádost o vystavení průkazu Senior taxi Prostějov“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služby Senior taxi“, předložil svůj občanský průkaz a držitel průkazu ZTP/P také tento průkaz.

Registrace a vydání průkazu pro využívání služby Senior taxi je zdarma a záležitost je vyřízena obratem na místě.

V reakci na časté dotazy a žádosti bude od 1. 8. 2018 umožněno, aby průkaz vyřídil za seniora rodinný příslušník. Formuláře „Žádost o vystavení průkazu Senior taxi Prostějov“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služby Senior taxi“ mohou občané – rodinní příslušníci – přinést na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova již vyplněný a podepsaný, nebo formuláře vyplní za seniora na místě. Rodinný příslušník předloží pouze plnou moc k vyřízení průkazu Senior taxi. Příslušná pracovnice odboru poté jen ověří správnost vyplněných údajů a vystaví průkaz.Kontakt – DOTAZY K VYŘÍZENÍ PRŮKAZU SENIOR TAXI:

Eva Dvořáková, referent sociálních věcí – tel. +420 582 329 311, e-mail: eva.dvorakova@prostejov.eu

Alena Horáková, DiS., referent sociálních věcí – tel. +420 582 329 303, e-mail: alena.horakova@prostejov.eu

Převzato ODTUD

Aktuálně z Prostějovska