Prostějov upraví biokoridor Močidýlka pro městskou rekreaci

18.12.2018
Původním záměrem byla výstavba liniových protipovodňových opatření (val a zídka), řešení cestní sítě a propojení břehů říčky Hloučela novou lávkou, návrh opatření plynovodu, veřejné osvětlení, vegetační prvky, drobná architektura a mobiliář v lokalitě Močidýlka v Prostějově.

Vzhledem k nesouhlasu některých vlastníků dotčených pozemků se nebudou plánovaná protipovodňová opatření realizovat a záměr je redukován na zpřístupnění a využití lokality pro aktivní městskou rekreaci, tzn. doplněním cestní sítě, terénními modelacemi, veřejného osvětlení, mobiliáře (sedací prvky, odpadkové koše) a vegetačními prvky (výsadba stromů a keřů). Stavba lávky pro pěší již byla realizována a slouží veřejnosti.

V současnosti jsou zpracovány všechny stupně projektové dokumentace a připravuje se výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prostějovska