Na Prostějovsku je poprvé od vzniku krajů nejnižší nezaměstanost

10.10.2018
K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Olomouci celkem 13 667 uchazečů o zaměstnání. Poprvé od vzniku krajů klesl počet nezaměstnaných pod hranici 14 tisíc osob – jedná se tedy o nejnižší nezaměstnanost.

V jednotlivých okresech nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné místo připadal v okrese Jeseník (2,7), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 0,8 osoby na jedno volné místo). Okresy Prostějov a Olomouc jsou jediné okresy v Olomouckém kraji, ve kterých počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných.

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy, nejvyšší byl v okrese Přerov (4,0 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu v podílu nezaměstnaných osob nižší než je v ČR.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prostějovska