Hořící olej způsobil statisícové škody

07.11.2018
6.11.2018 likvidovali hasiči požár v průmyslovém objektu v Plumlově. Při provozní závadě na technologii došlo k vzplanutí zhruba tisíce litrů horkého oleje v kalírně.

Jednotky pomocí střední pěny po zhruba půl hodině uhasily hořící olej v plechové vaně a návazně na to zahájily důkladnou kontrolu termokamerou převážně ve stropní části objektu pro vyloučení skrytých ohnisek hoření. Prostory zakouřené po požáru odvětraly a ochladili pomocí přetlakové ventilace.

Vlastnící výrobny vyčíslili škody v částce 350tis korun, co stojí za příčinou vzniku požáru je v šetření, s největší pravděpodobností půjde o provozní závadu s vyloučením úmyslu či nedbalosti pracovníků či neznámé osoby.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prostějovska